Kökschef


Våra kökschefer har mer än tio års erfarenhet av att arbeta som kökschef och har en trygg ledarskapsroll som genomsyras i hela köket. Med hög servicenivå levererar kökschefen allt från menyplanering och köksekonomi till att ansvara för att arbetet blir utfört med kvalitet.
Bokning