Souschefer


Vi kan köket..!

Kökschefens högra hand minst 6års yrkesvana ,ledarskapsförmågor , delegering och får
saker gjort oavsett problem ,problemlösare.
Menyskrivning och varubeställning.
Bokning